Kateřina

Práce s energiemi a dotekem ke mně přišla v roce 2006. Různě jsem prozkoumávala, jaký má energie dosah, jak působí na mě i okolí, ale protože jsem se dala, jak se říká, na cestu seberozvoje, tyto techniky šly na čas stranou. Bylo potřeba projít si mnohým, odloupnout mnoho vrstev “cibule”, abych mohla s jistotou být tím, kdo jsem. A to se děje až nyní, kdy se píše rok 2019.

Abych mohla pracovat pro život, musela jsem si projít mnohým sebeuvědoměním. A ani teď není vše “hotové”. Ono totiž ani nikdy nebude. Změní se jen náš úhel, který k těm našim tématům zaujímáme. Až se staneme pouhými pozorovateli našeho života, v plném napojení na sebe sama. V plném napojení na lásku.

Díky všemu a všem, kdo přišli do mého života, a především děkuji svým rodičům a jejich rodičům, můžu předávat dál svá poselství i inspiraci. A především, mohu zase o něco víc procítit dar, který si s sebou nesu po mnoho životů a těší mě, že jsem se mu v tomto životě opět otevřela.

Už v minulosti jsem cítila silné propojení s Egyptem. V minulých měsících se ukázala provázanost s mým darem a s Bohyní Hathor. Přicházely různé obrazy léčení, práce s energiemi a další všemožné praktiky, které napomáhali lidem léčit jejich tělesné schránky, zranění fyzické i duševní nebo je třeba omlazovaly. V tomto období vznikl obraz Bohyně Hathor(autor Šárka Ouřadníková), který podpořil a vlastně vyzdvihl tuto esenci z nevědomí. Probíhalo úžasné rozpomínání, kdy díky němu vznikl obraz Vzpomínka na Egypt . Velmi silný přítel, který mi ukázal další zapomenuté techniky a souvislosti.

Důležitým uvědoměním z tohoto období, pro mě bylo, že vše co bylo, stále je. Je to naše propojení se vším, co jest. Je to naše propojení se zdrojem, s vesmírem, s dalšími bytostmi, ale i s časem a prostorem. Vím, že je ještě kam stoupat na spirále života. Nyní však, je ten správný čas, propojit se i ve fyzické úrovni a žít Nebe na Zemi.

Děkuji, s úctou ke všem bytostem, Kateřina.

2 thoughts on “Kateřina”

  1. Dobrý den. Sám si občas připadám jako velvyslanec nebeských sil. Poté co jsem si vyčistil DNA a srovnal čakry jsem se znovu narodil. Tentokrát s jménem Yg-Nor-Ant. Nechť se se vám všem daří a děkuji za tyto magnificentní stránky.

Comments are closed.