Kateřina

Jsem, kdo jsem.

Každým svým okamžikem, který se děje právě teď vytvářím svou realitu. Jsem propojovatelem se Zdrojovou energií. Aktivuji Božskou esenci, kterou si nese každičká živá bytost, slovem, dotykem, napojením se. Díky těmto darům a kvalitám napomáhám k obnově prastarých záznamů, které jsou hluboce skryty za oponou dnešního světa. Otevírám bezpečný prostor pro rozpomenutí se na to, kdo jste, co nesete a především narovnávám záznam o odpojení se od Zdroje. Díky tomuto spojení dochází nejen k uvolnění vzorců vytvořených myslí, ale také zarovnání se do svého středu, do srdce, rozpomenutí se, uvidění souvislostí, léčení duše i těla, narovnání vazeb a vztahů s nejbližšími a především narovnání vztahu k sobě samému.

Každý den máme možnost poznávat sami sebe a své kvality, ale pouze tehdy, pokud naše pozornost změní nasměrování z vnějšího do vnitřního světa. Když opustíme roli oběti a staneme se plně zodpovědnými za tvoření své reality tady a teď.

Obnovení důvěry sama v sebe a ve Zdroj vede přes různé životní situace, lekce a kroky. A já budu ze srdce vděčná, když podpořím aspoň jediný váš krok k sobě. Proto zde jsem.

V bezpodmínečnosti a lásce, Kateřina