Blog

O Doteku Posvátné Energie

Dotek Posvátné Energie na dálku 1.

Miluji tuto formu spojení. Spojení jede na jemnohmotných úrovních, ale i přes to je velmi silné a jde do hloubek nevídaných. Pokud jste otevření, dokážete se dostat do hlubších stavu vědomí, vidět a cítit co je třeba a naladit se na svou duši. Lazení se na svou duši mi přijde v dnešní době velmi velmi důležité. Byť to mnohdy nemusí být a není snadné. Pletou se nám do toho naše myšlenkové vzorce, které se cítí být jaksi v ohrožení. Plete se nám do toho strach…coby kdyby….Pokud ale zůstaneme věrni sami sobě, přijde ta nejhodnotnější odměna. A to, najití toho, kdo doopravdy jsem.

Při Dotycích na dálku vnímám vaší podstatu, vaše jádro, váš zdroj. Vnímám krásu vaší Duše, která může být zrovna zkroušená, v bolestech nebo odmítaná a nepochopená. Někdy se mi zjeví i původ, který vás pojí s vaším domovem, kde nyní potřebujete podporu vaší cesty. Vyjevují se stagnace energie na tělesné úrovni, ale i bolesti, které vás tíží. Dost často se mi ukazuje zraněné a nepochopené vnitřní dítě, které touží po lásce a přijetí.

Veškeré nesrovnalosti, které cítím, jsou povoleny léčit Posvátnou Energií. Je vpuštěna všude tam, kde je pokřivena nebo nějak deformována fyzická nebo jemnohmotná struktura. Tyto deformity se setkají s Božskou esencí a začnou se překódovávat na její vibraci. A tím se spouští rekalibrace, vašeho fyzického i jemnohmotného těla.

Nelze vše vyladit na jeden zátah. Rekalibrace probíhá postupně a od “věcí”, které jsou právě na řadě. Tzn. že se jde do těch nejhlubších příčin, jejichž důsledky jsou nyní žity, ale ne v radosti a lásce.

Velmi si přeji, abychom našli všichni svou podstatu a žili v lásce a harmonii se sebou i se Zemí. Proto jsem tu, abych vám k tomu mohla dopomáhat.

Po spojení vám píši zprávu nebo email s tím, co jsem cítila a vnímala a pokud je mi dovoleno, píši i poselství, které mi je předáno skrze vaše průvodce nebo Vyšší Já.

Dotek Posvátné Energie na dálku, je pro bytost, která ho cítí a je třeba z druhého konce světa. Vzdálenost zde nehraje roli, pouze otevřenost a důvěra v proces.

Děkuji, s láskou Kateřina

O Doteku Posvátné Energie

Pro koho je Dotek Posvátné Energie?

Je pro všechny, kteří ho cítí a kterým tato péče rezonuje. Pokud se řídíte Vašim srdcem a vnímáte, že je to TO ONO, co je teď na řadě a co Vám teď pomůže na Vaší cestě, jste tu naprosto správně.

Mnoho z nás, prochází v této době velikou transformací. Nejenom, že se toho mnoho děje s naší planetou, ale my tyto změny můžeme cítit na vlastní kůži. Děje se toho mnoho nejenom v našem vnitřním světě, odpadávají různá dogmata a přesvědčení, boří se svět jistot, ale i ten vnější svět nezůstává bez “poskvrny”. Dějí se změny v osobním životě, rozpadají se dlouholeté vztahy, dějí se i změny v zaměstnání a nebo odchází mnoho našich bližních na druhý břeh. Před touto transformací není úniku. A je to dobře.

Co děláme, když si nevíme rady? Začneme hledat pomoc. Čteme knihy, inspirativní blogy, jezdíme na semináře nebo “jen” hledáme odpovědi v sobě (do této fáze stejně jednou dospějeme všichni). Snažíme se pochopit a porozumět sami sobě, snažíme se přijmout vše, co se nám děje a převzít zodpovědnost za svůj život, abychom se mohli stát tvůrci a vyjít z role oběti. To je cílem nás všech. Být vědomím tvůrcem, žít v harmonii se sebou i okolním světem a žít v radosti. Díky podporovatelům ve vnějším světě si to můžeme mnohdy ulehčit, uvědomit nebo prožít.

A právě Dotek Posvátné Energie je úžasnou podporou při růstu a sebepoznání. Propojí vás s tělem fyzickým i jemnohmotným, odstraní překážky, které brání v proudění životodárné energie a obnoví napojení s ní. Osobám vnímavějším mohou při Dotycích přicházet vize nebo se připomenou vzpomínky, které je potřeba přijmout a nechat odejít. Prožitků je nespočet, jaký bude ten váš, už záleží na vaší jedinečnosti.

Těším se na vás, Kateřina