Blog

Články

Iluze

Jako lidi jsme si osvojili takový nešvar. To, co vidíme, bereme jako pravdu, jako fakt. A je nám pak jedno co je za tím nebo před tím, prostě svou myslí už vyhodnotíme nějaké stanovisko. A že je to rychlost blesku! Pak hned přijdou emoce a obrázek o situaci je na světě. A když nepřijdou další informace, abychom si poskládali obraz celý, věříme prostě tomu jednomu dílku velmi neoblomně. A toto by se dalo zapasovat do našeho života a také do dění těchto i minulých dní, týdnů a měsíců…no možná i let. Na základě toho, co nám říkají média, jsme si vybudovali představu o tom, jak vypadá svět, jak vypadá idol krásy pro ženy i muže, jak bychom měli žít, bydlet, vydělávat, stravovat se, vychovávat děti, chovat se ve vztahu, v práci… Tyto pravdy jsou většinou potvrzeny nějakou studovanou autoritou, že tomu nelze nevěřit.

A tak jsme uvěřili všemu, co vidíme, ale odklonili jsme se zcela od toho, co cítíme! Svou pozornost jsme přesunuli ze srdce do mysli a díky tomu nás už po generace velmi kvalitně řídí. Pokud je mysl člověka ve fázi odpojení, a navíc uzavření se, pak je pak velmi těžké, aby do ni vpluly jiné názory a pravdy, protože tam vládne jen jedna pravda. Pokud je mysl odpojena a aspoň trochu otevřena, je na velmi dobré cestě k propojení se srdcem.

My, jakožto celistvá bytost, nemůžeme být odděleni. My jsme stále propojeni, jen sami sobě si nastavujeme oddělení, nebo dovolujeme druhým, aby toto odpojení učinili nebo posilovali. A věříme s existenci odpojení.

Všechny cesty stejně vedou dřív nebo později do lásky a srdce, do vědomé celistvosti a propojení. Vše má své načasovaní.

Pokud chcete uvidět pravdu, začněte se dívat do sebe. Začněte prožívat sebe, začněte se milovat, buďte v sobě. Protože jedině tak, neuniknete své pozornosti.

S láskou, K.

Články

To, čemu věříme, to jsme.

Tato větička nabývá v těchto dnech pro mě daleko větší a hlubší smysl. Je to podstatou všeho. Buď jen jsme jako vědomí, božská esence, nebo ještě sklouzáváme do sítí naší mysli a necháváme se jí ovládat a tvořit realitu.

Čemu všemu vlastně věříme? Co jste a co nechcete být?

Všechna moudra, všechny spirituální pravdy, všechno, čemu jste do teď věřili, je to pravda? No, pokud tomu stále věříte, bude to vaší pravdou.

Třeba když se nám děje stále něco na levé straně těla víme, že se jedná o signál pro nás, že je něco v nepořádku s ženskou stranou, s rodovou linií, vztahem s matkou nebo s našim ženstvím. ALE když tomu přestaneme věřit, přestaneme věřit, že je něco v nepořádku s naší ženou, s linií a se vztahem s matkou, když přestaneme věřit, že se tato pokřivení projevují nějakým signálem těla, už to nebude třeba žít!

Kolik konstrukcí jsme si v mysli vytvořili, kolik teorií a pravd žijeme, kolika myšlenkám věříme, natolik se nám pak projevují v realitě.

Lze přijmout a uvěřit, že je vše v pořádku, že je o vás postaráno, že můžete žít v bohatství a v naplněném vztahu s partnerem a se sebou, že vaše tělo je naprosto zdravé? Nebo je to jen zbožné přání, které je nyní na míle vzdáleno od toho, kým teď jste?

Chápete, že je jen TEĎ? A že ten balíček vzorců a toho čemu věříte, je u mnohých jen odpad, kterého se nechtějí zbavit?
Nic nemusí trvat věčně, záleží na každém z vás, čemu věří, co živí a co žije.

K.

Články

Energetické otisky

Při spojení muže a ženy dochází k předávání nejen genetických informací, ale především je to práce a spojení na energetických úrovních. Žena ze své podstaty přijímá energii svého muže nejen do svého pole, ale především do svého těla, do své pánve. Energetická centra v pánvi se otevírají nebo uzavírají dle prožitků, buněčné paměti a otevřenosti srdce k muži. Pánev ženy se stává jakousi čističkou pro mužův energetický nepořádek.

Tento proces se děje po generace, po staletí. Když se podíváme do historie, nevím o době, kdy by byla naprostá rovnoprávnost mezi ženou a mužem. A teď nemám na myslí právo volit. Jde o to, že se vždy jedno pohlaví povyšovalo nad druhé. Po dlouhá staletí byly ženy, zjednodušeně řečeno, pod muži. V dnešní době se ženy snaží mužům vyrovnat, jen ne úplně šťastnou formou. Jdou do mužské energie a potlačují svou ženskost, ženství a jsou odpojeny od své pánve, od zdroje své moudrosti a přirozené síly. A ani není divu, že nyní se to takto odehrává. Vědí vůbec ženy, že by měly o svou pánev nějak pečovat? Vědí, že sexuálním stykem do sebe přijímají mužskou energii, s kterou si nevědí rady? Vědí ženy, že by svou pánev měly energeticky očišťovat? VŮBEC!

Tato témata, tuším, že byla pečlivě skryta, aby nedošlo k nastolení rovnováhy, byla zapomenuta, aby se lidstvo stalo jen nástrojem mysli a svých pudů a bylo snadno ovladatelné.

Díky tomuto energetickému otisku dochází k oddělení ženy od ženství. Bylo to učiněno z i důvodu ochrany sebe, kdy ženy přestaly ovládat techniky očisty a s energií si nevěděly rady. Toto oddělení a zanášení pánve je příčinou nejen pokřivení dnešního pojetí sexu, ale také že jsou ženy více v mužské energii, že mají ženy veliké problémy nejen se sexualitou, nemocemi yoni a pánve, ale také toto oddělení souvisí s oddělením od své síly, sebevědomí, sebehodnoty a uviděním sebe, jakožto ženy v plné své kráse.

Tento proces, který se odehrává již po generace, je zakořeněn v našem DNA. Neseme si ho jako lidstvo a i jsme přijali, jako lidstvo, že je to takto v pořádku, že i tohle patří k evoluci. Dělali to takhle naši předci, budeme to dělat takto nadále. Zde je ten omyl, zde je ta degradace lidské rasy. Místo kultivování sebe jsme přijali, že s tím vlastně nelze nic dělat, že to tak prostě je, protože historie, zkušenosti atd.

Pokud vám tyto informace rezonují a máte pocit, že je třeba s tím (se sebou) něco udělat, už není potřeba hledat, kde, kdo, co, kdy, jak nebo proč. Zde stačí se jen rozhodnout nenést tento otisk s sebou dál. Vědomě se propojit s celým svým tělem a až na dřeň procítit, že jste žena, že vaše pánev energie přirozeně kultivuje a nezanáší se, že oddělení neexistuje, jste propojená a celistvá bytost. Přestaňte věřit svým letitým vzorcům, že je s vámi něco v nepořádku a propusťte je. Nevěřte ani tomu, že je to moc těžké nebo naopak moc lehké, aby to fungovalo. Laďte se na své tělo, na své srdce a na lásku, kterou v sobě k sobě máte.

Rozhodněte se pro cokoliv, co je v souladu s vaším srdcem, s láskou.

K.

Články

Posvátná energie, posvátná sexualita

Dnes bych se s vámi ráda zamyslela na téma vědomé a posvátné sexuality a také bych se s vámi ráda podělila o to, jak toto téma nyní vnímám já.

Sama ani nedokážu uchopit komplexnost a zároveň multidimenzionalitu nejen našich duší, ale i těl a energií, s kterými se denně setkáváme. Pokud bychom se dostali do ideální stavu těla, uměli pracovat se zdrojovou energií, měli bychom možnost být každodenně v blaženosti, v lásce a v proudu vyživující, životodárné energie.

To je samozřejmě ideální stav, který v dnešní době není moc lehké objevit, anebo ho žít. Proč? Nikdo nás nikdy neučil, jak s tímto tématem pracovat. Jak naložit se svou energií, kterou cítíme velmi silně v pánvi a někdy způsobuje velmi silné pnutí, na které nemáme jiné „páky“ než vybití a odevzdání této posvátné energie kamsi. Mnoho lidí tuto energii odevzdává nevědomě do porno průmyslu, který se na ně energeticky přisaje a vysává je, aniž by o tom kdokoliv věděl. Proto v dnešní době nabyl tak kolosálních rozměrů. A tato forma vybití se předává i na děti, pro které je to také snadno přístupné a zajímavé a šup, zase další človíček lapen… Pokud se na porno díváte pravidelně a nepřijde vám to až tak neškodné, schválně to zkuste jednou bez něho. Jen vy a vaše tělo. Půjde vám se naladit bez představ a vzrušujících obrazů? Zde můžete vidět, jak silně jsme ovlivnění a lapení v těchto magických pařátech.

Posvátná energie sexuality, je přitom naprosto o něčem jiném. Představte si, že ta energie, co vám tak tlačí v pánvi (většinou tedy u mužů), by se dala efektivně využít pro celé tělo. Pro ozdravení těla i duše, pro propojení se se zdrojem, pro blaženost celé planety. S touto posvátnou energií nezacházíme, tak jak by si zasloužila, a proto je třeba o tom mluvit a zvědomit toto téma.

Jistě je mnoho kvalitní literatury, která se těmito tématy zabývá, ovšem nejlepší je osobní prožitek a praktikování. Otevření se a práce se sebou. A v tomto tématu především trpělivost k sobě i ke svému protějšku. Tohle není hon za orgasmem, tohle je vědomé bytí a prožívání sebe, nás, do jednoty. Poznávání svého těla, jeho zákoutí, ale také myšlenek s sebou nese zvědomování svých zranění, bloků, které jsou s touto oblastí velmi úzce spjaty.
Tento čas je otevřen pro odevzdávání všeho starého a nesloužícího pro váš vzestup. Proto i toto je téma, kterému bych se více věnovala, protože díky otevření se svojí posvátnosti, můžete vědomě pracovat sami se sebou a jít cestou vědomí si sebe sama, oproti odevzdávání své zodpovědnosti za sebe druhým.

Přichází nová doba, nové techniky a nové nebo obnovené energie, které již můžete cítit a vnímat. Gaia se propojuje nyní s každým z nás, svou jedinečnou formou. A právě díky uctění své sexuality, se propojíte nejen se sebou, ale ještě více s ní, necháte se jí vyživovat a díky tomu se vyživuje i ona.
Odpojte se od vnějších stimulu, které vám ještě brání obrátit se do svého nitra a uzřete se!

Krásné dny, s láskou, v posvátnosti, Katka

Art by Joma Sipe

Články

K čemu slouží tukové obaly?

V těchto dnech více pozoruji kritické myšlenky, které míří k mému tělu. V dnešní době je to vlastně takový standard, naočkování, abychom se oddělili od sebe a nebyli stopro se sebou spokojení. Protože plné přijetí sebe, spokojenost a vděčnost za vše, nás přibližuje ke Zdroji, a to ne vždy je žádoucí, že? 😊 Proto jsem se ptala a začaly přicházet zajímavé odpovědi, které mám s vámi posdílet. Jde zase jen o část celku, úhel pohledu na dané téma.

Ptáš se k čemu ještě máš své tukové obaly?

U tebe slouží tuk, jako ochrana před vnějšími vlivy. Je to ochrana tebe, abys se dokázala více soustředit na sebe a na energie, které sem nyní v hojnosti proudí. Tvůj obal je nyní takovým tlumičem toho vnějšího, abys mohla kultivovat to, co sem přichází. Nyní je potřeba abys neřešila vzhled svého těla, ale podívala se na jeho funkci, která je opravdu nadlidská.
Ve vnějším světě se toho nyní odehrává mnoho a vše není pro tvůj rozkvět a podporu. Nyní je potřeba, aby ses plně ponořila do sebe a ukotvovala v sobě energie, které jsou sem hojně pouštěny. Díky očistě, která se na planetě děje a podpoře, kterou mnozí cítí, je průchod energií o mnoho intenzivnější než tomu, kdy bylo. A stále se tento proces zintenzivňuje tak, jak jste každý připraven. Tuky u tebe neslouží jen jako ochrana před vnějším, ale také slouží k jemnějšímu průchodu nových energií do tvého těla. Tuky slouží do jisté míry jako tlumič a také jako úžasný resonátor a díky tomu, že tyto energie jsou zjemněny a zároveň zesíleny, můžeš se s nimi lépe naučit pracovat a integrovat do svého pole. POSTUPNĚ. Pokud bys v této fázi tukové vrstvy neměla, zabilo by tě to. Spálilo tvůj nervový systém, stejně tak, jako když do těla uhodí blesk.

Proto každý den věnuj se sobě, přijímej vědomě energie, s kterými pracuješ a které je třeba zde na zemi s dalšími ukotvovat. Až bude tvá nervová soustava posílena, proběhne plná regenerace tvého DNA, energie budou ukotveny, nebude třeba tuků pro ochranu tebe. Vše má svůj čas a vše má své božské načasování, stejně tak i toto tvé přání.
Myšlenky, kterými se otáčíš proti sobě, tě ještě více oslabují, proto je třeba ještě více posilovat tvé tělo. Nechej se prostoupit vděčností a údivem, jak tvé tělo je úžasné.
Lidská bytost zatím ani není schopna pojmout, jak dokonalá jsou vaše těla. Jakým dokonalým mechanismem je vaše tělo a pořád jen řešíte jeho vzhled. Velmi malicherné chování. Jen z velmi malé části jste nakoukli do energií, které jsou kolem vás a uvnitř vás, jsou to natolik komplexní mechanismy a vy vidíte jen pár řádků z obrovské knihy vašeho života a možná jen pár písmen z knihy Vesmíru.

Děkujte za to, co máte, děkujte za to, jak úžasné máte vaše tělesné schránky, které jsou opravdovým pokladem vašeho života. Nemarněte život jejich kritikou a nepokorou. Tohle je opravdu jen ztráta času, kterou si navíc velmi škodíte. Nechejte ustoupit vaše ega, která vám nedovolují uvidět tu krásu, kterou ve skutečnosti jste. Nechejte se za tento dar ŽIVOTA prostoupit plně vděčností a pokorou. Vykročte ze stínu vašeho ega a uvidíte pravdu o sobě, kterou vám ego zakrývá. Jeho hra je u konce.

Rozsviťte se, rozzařte se.

S láskou, úctou a pokorou, Katka

Články

Informace, informátoři nové doby

V dnešní době je mnoho lidských bytostí, kteří konají v souladu se svou duší a jsou ku pomoci a inspiraci lidem dalším. Jsou to průvodci, terapeuti, léčitelé, maséři, umělci atd. Tito lidé předávají informace skrze svou duši, svůj potenciál, způsobem, který si přitáhne okruh lidí, kteří tomuto způsobu („jazyku“) rozumějí.

Informace, které předávají jsou buď všeobecného- kolektivního, zaměření, nebo osobního. Ale i to je propojené.

Přijde mi, že se díky této době a informacím, které jsou dostupné, boří iluze jedné PRAVDY. Myslím to tak, že dříve se hodně lidé upínali k jedné pravdě, kterou si dogmatizovali. Jednomu člověku, kterého si postavili nad sebe a odevzdali mu svou důvěru a také zodpovědnost za svůj život. V dnešní době se právě toto téma rozkrývá a poukazuje na potřebu odvrácení zraku z venku dovnitř. Navrácení si zodpovědnosti i lásky.

V dnešní době právě tyto bytosti, informátoři a inspirátoři ani nemají potřebu nechávat se stavět na piedestal, ale předat informace, které vám pomůžou k poznání sebe sama. Je to taková vesmírná wikipedie, která vám dá odpověď, kterou teď potřebujete slyšet proto, abyste ji mohli zakomponovat do svého života, abyste si dále mohli svůj život více tvořit než se ptát, na to jak. Jsou to informace, které vás mohou obohatit a dát aktuálně potřebné docvaknutí, které třeba nejste sami schopni uvidět. Je to určitá nápověda, jak si poradit s tím, co už máte v sobě.

Přijde mi také skvělé, že právě v této době jsou krásně dostupné informace z mnoha směrů a my si můžeme vybrat, jaká informace je teď pro nás ta pravá nebo rozpoznat, že toto už pro nás není.(Opačná strana mince je určité zahlcení informacemi a předání své zodpovědnosti zmatku, který díky tomu nastane, proto je opravdu třeba filtrovat co je pro vás, co vás teď má obohatit a co již nebo ještě ne.) Všechno co je kolem nás, ať jsou to články, studie, channelingy nebo životní situace, vztahy, události, které nás nějak zasáhnou, jsou pro nás informace. A je jen na nás, na naší citlivosti a otevřenému vědomí, jak budeme tyto informace filtrovat, přijímat a těžit z nich. Je věc již známá, že náhody neexistují a tudíž do žádné situace nebo k žádné informaci se nedostaneme „náhodou“. I vy, kteří čtete tyto řádky jste byli přitaženi a vyvoleni si je číst. Stejně tak jste přitahování k lidem, kteří vám mohou předat další informace, které právě potřebujete uvidět.

A taky mi přijde úžasné, že díky těmto informacím, jsme vedeni právě více do sebe. Více se zamýšlíme, proč, co a jak děláme, když nám někdo objasní hvězdný původ, už chápeme naše nadání a pochopíme i směr, kterým se máme vydat. Nebo když přijde informace z oblasti psychologie a našeho dětství, můžeme více pochopit naše momentální motivy a také motivy našich rodičů. Přijde mi právě geniální, že tyto obory můžeme propojovat a čerpat z nich pro sebe naprosté maximum.

Proto pokud cítíte volání svého srdce, své duše po nějakém spirituálním zážitku a nebo jakéhokoli jiného, ale zrovna nejste tímto směrem zaměřený, prozkoumejte co vás na tom láka a jděte. Podniknete tím poznání další části sebe a tím vykonáte pro sebe obrovský kus práce. Ono v tom starém, známém, už není moc co ke zkoumání. Musí vždy přijít něco nového, ať je to impulz nebo krok. Prostě nějaká akce, která vám přinese další informaci o vás.

Informací je kolem nás opravdu mnoho, někdo by mohl říct, že jsou to spíše dezinformace, ale i přes všechna slova a vjemy, které k vám přicházejí, jsou nejdůležitější informace uvnitř vás. Informace tu nejsou proto, aby nás zahltily, ale bychom našli cestu k sobě. Proto vybírejte, a prociťujte, co je pro vás důležité a co je ztráta času. I tím poznáváte sami sebe a učíte se naslouchat svému hlasu.

Mějte se báječně, s láskou Kateřina

Články

Vesmírná ochutnávka

Taky se vám v minulosti stalo, že jste zažili stav, po kterém jste snili a od té doby nic? At je to z oblasti hojnosti, zdraví, partnerských vztahů nebo vašich schopností. Marně se pokoušíte k tomu aspoň přiblížit. Nechápete, co se stalo, že už to nefunguje, ač víte, že to bylo právě to ONO! Ten stav, který vás přibližuje k sobě, k vašemu středu, k Bohu. Občas, na chvilinku, se to zase otevře a vy máte znovu naději, že jste se nemýlili a že to opravdu tak je. Vaše vnímání a cítění, vaše srdce ví, že je to přesně to ONO! A pak se to zase zavře. Nechápete, co se stalo, hledáte a zkoumáte vzorce, které vás od toho stavu oddělují, makáte na sobě a stále se nic neděje.

Tyto stavy jsou ochutnávky od vesmíru. Taková upoutávka toho, co je možné. Ale nestane se to hned, bez cvičení a tréninku. Bez uvědomování a ukotvování. Tato ochutnávka vám dodává vůli a jiskru, když už si myslíte, že je všechno v prdeli. Víte, že to jednou přijde, a tak jdete dál. Učíte se přijímat co přichází, přenastavovat a pouštět to staré. Stáváte se moudřejším, vědomějším a objevujete svůj vnitřní prostor a klid. Otevíráte se všemu, co vás vyživuje a tomu, co vás vysává, dáváte stopku. A pak přijde den, kdy se ochutnávka stane vaši přítomnosti, kdy už není potřeba na ní lpět a bát se, že o to zase přijdete, protože už víte, jak jste k tomu došli, už znáte tu cestu, která vám ukázala své dary a vy jste teď nekonečně bohatí. Už víte, jak do toho stavu vstoupit i vystoupit. Už děláte vědomé kroky a tvoříte si svou realitu, svůj svět své „stavy“.

Pokud jsi došel do vysněného cíle, nebo stavu, který jsi si tolik přál, zde cesta nekončí. Je to další stupeň, který nyní můžeš objevovat, je to další fáze, cyklus, který jsi nyní schopen absolvovat. Dříve by to totiž nebylo možné. Nyní jsi připraven. Je to pro tebe nové, takové známé i neznáme, ale víš že tohle je výsledek tvé usilovné práce a jsi šťastný a vděčný, že jsi tím dokázal projít.

A jde se dál. Šťastnou cestu, moji milí.

S láskou Kateřina

Art by Tanya Shatseva

Články

Vnitřní posvátnost

Máme tendenci se stále od všeho oddělovat nebo hodnotit. Co nebo kdo je víc, než jsem já? Kdo je víc vědomější, posvátnější nebo kdo je dál, než jsem já. Pokud budeš stále někoho nebo něco vyvyšovat, sebe automaticky snižuješ a projevuješ sobě neúctu. Život zde není soutěž o to, kdo co dřív pochopí a začne to žít. Život je o tom pochopit a žít, že už všechno je, všechno máme a díky dalším krokům to můžeme integrovat a ukotvovat v naší realitě.

Každý jsme na JEDINEČNÉM, osobním, stupni vědomí, rozvzpomínání se, proto se můžeme vzájemně inspirovat a podporovat. Jednou můžu já vás, podruhé zase vy mě. Uvědomte si, že sami jste nositelem zdrojové energie, zdroje, a pokud je zdroj obsažen ve všem a ve všech, nelze se přeci oddělovat hodnocením, vyvýšením nebo snížením. To je pouze hra našeho Ega, aby se mohlo nějak identifikovat a díky němu se můžete poznat. Kdo opravdu jste, kým jste a co zde máte dělat. Přestaňte vzhlížet k různým modlám a svůj zrak namiřte zpět do sebe. Vždyť vy jste TÍM, KOHO VZÍVATE A UCTÍVATE! Vy jste to světlo, které vidíte u ostatních, a tak vás fascinuje…a chcete ho taky mít. Jenže vy ho máte taky, jen v jiné podobě. A asi ne v té, kterou si představujete za přijatelnou.

Posvátnost není nic víc, než úcta k sobě samému. Pokud pochopíš, že posvátnost je uvnitř tebe, můžeš ji žít v každém okamžiku. Už nebudeš čekat na někdy, až budeš tam nebo tam. Už pochopíš, že vše je teď, že vše se děje jen teď a tady. V každém z nás.

Děkuji, s láskou Kateřina

Články

Vina


Tak známe slovo, ale co vlastně o vině víme?
Tento pocit se nyní velmi jasně ukazuje, že je třeba ho lépe prozkoumat, pochopit a uzdravit. Napíšu vám teď svůj pohled na věc, jak vinu vnímám a co vše může tento do jisté míry nevědomí pocit způsobit.

S vinou se setkáváme již v prenatálu, to je myslím si celkem jasné. Je do nás zaseto semínko, které se následně v dětství aktivuje a klíčí, až je z něho celkem zajímavá rostlinka ukryta v tom nejhlubším dně, nitru a je živnou půdou pro založení si tzv. vniřního hnoje. Z dětství si pak neseme domněnky a iluze, že jsme zodpovědni za pocity druhých, že jen na nás závisí štěstí druhých a další různé, doplňte si sami. Tento pocit se stane naší součástí, je s námi natolik spjatý, že ho nedokážeme identifikovat, protože si myslíme, že to jsme my, že je to naše povaha. Vina je ségra strachu, s kterým jde ruku v ruce a jsou přímím směrem do záhuby. Není náhodou, že se v naší populaci tolik rozmáhá nemoc rakoVINA. Vina je totiž tak chytře ukryta za všemi hněvy, pocity méněcennosti, nízké sebehodnoty a za vzteky. Vinu na energetické úrovni vnímám jako černou díru. Vysává energii a čím více se zaměřujeme jejím směrem, tzn. že dáváme pozornost tématům nebo lidem, se kterými je spjata, odevzdáváte svou moc a sílu těm lidem a vině, o které ani netušíte. A pak můžete pracovat na sobě, jak chcete, můžete hledat a nacházet svou sílu, ale pokud nejdříve nenajdete, kde sídlí vaše vina, budou ty věci jen dočasné a brzy spláchnuté do černé díry. Tu černou díru můžete na fyzické úrovni něčím kompenzovat. Jsou to většinou extrémy nebo různé závislosti.

Nejprve je dobré se podívat, jaké situace nebo s jakými lidmi se vina probouzí. Kde je aktivní, jaké vzorce se k ní pojí. Zvědomit si ji. Někdy tento krok je dost těžký, protože se vina skrývá za mnoho vzorců, které vás od ní odvádějí. Když ale budete vytrvalí, ukáže se vám. A vám pak dojde, kam až sahaly její nitky, co všechno za vás v životě řešila a s čím vším je spojena. Je to propracovaný model, který přesně kopíruje nemoc rakovina.
Pokud si zvědomíte, kde se vás to týká, můžete s tím pak pracovat, měnit a přenastavovat a přetrhávat nitky. Oddělit vinu od výživy- naší pozornosti. Můžete si ji třeba vizualizovat a promluvit si s ní. Podívat se na ni, jak vypadá nebo kde je ve vašem těle ukryta. Cílem této práce není zvednout odpor proti ní, protože to je další pozornost, kterou ji živíme, cílem je pochopit a přijmout tuto část, uvědomit si co nám dala, o co nás obohatila a taky kde a čím ji živíme. Tím, že toto začneme dělat, černá díra se zmenší a začne mizet a z viny se stane semínko, které už víme, jak aktivovat i jak deaktivovat.
Jak pracujete s tímto pocitem vy? Máte zkušenosti? Budu ráda, když se podělíte.
Krásné dny, Kateřina

Články

Bod NULA

Dostaneš se do bodu, kdy už nevíš kam se dívat, čeho se ten tvůj stav týká, co ti má o tobě povědět. Dostaneš se do bodu, kde už pochopíš, že řešení tvé situace neexistuje. Je to bod, kdy cítíš, že už jsi zkusil vše, abys svůj stav změnil, ale stejně tě to nepouští z místa. V tomto bodě musíš zůstat a přijmout ho. Cítíš pokoru a odevzdání. Není to selhání, ale plné přijetí stavu i sebe. Udělal jsi vše, udělal jsi maximum a nyní jen spočiň tady a teď a přijímej. Bud s emocemi, které přicházejí s myšlenkami, že přeci musíš něco udělat abys tohle změnil. Ale NE! Bod nula, území nikoho, posvátný prostor, kde jsi jen ty s myšlenkami, které proplouvají skrze tebe, vytahují emoce, s kterými jsou spojeny a ty jsi v tom svém posvátném prostoru a víš, že teď je to tak správně. Jen pozoruješ, jak proudí skrze tebe, jak proplouvají tvým tělem a opouštějí ho. Pokud pochopíš, že tento stav je plně v lásce a z lásky, je to pro tebe nejvyšším požehnáním.

Vše je jedno, proto je nesmysl oddělovat to dobré od špatného. To, co ti život přináší není nic víc, než to, na co jsi připraven, na co jsi čekal celý život a co sis celý život přál. Bod nula, území nikoho…. Prostor, kde se rozpouští všechny představy o tom kým jsme, kým bychom měli být…
Zde jsi Vědomí v naprosté čistotě a ryzosti. Zde jsi Láska. Zde Jsi.

S láskou a úctou K.