Články

Vina


Tak známe slovo, ale co vlastně o vině víme?
Tento pocit se nyní velmi jasně ukazuje, že je třeba ho lépe prozkoumat, pochopit a uzdravit. Napíšu vám teď svůj pohled na věc, jak vinu vnímám a co vše může tento do jisté míry nevědomí pocit způsobit.

S vinou se setkáváme již v prenatálu, to je myslím si celkem jasné. Je do nás zaseto semínko, které se následně v dětství aktivuje a klíčí, až je z něho celkem zajímavá rostlinka ukryta v tom nejhlubším dně, nitru a je živnou půdou pro založení si tzv. vniřního hnoje. Z dětství si pak neseme domněnky a iluze, že jsme zodpovědni za pocity druhých, že jen na nás závisí štěstí druhých a další různé, doplňte si sami. Tento pocit se stane naší součástí, je s námi natolik spjatý, že ho nedokážeme identifikovat, protože si myslíme, že to jsme my, že je to naše povaha. Vina je ségra strachu, s kterým jde ruku v ruce a jsou přímím směrem do záhuby. Není náhodou, že se v naší populaci tolik rozmáhá nemoc rakoVINA. Vina je totiž tak chytře ukryta za všemi hněvy, pocity méněcennosti, nízké sebehodnoty a za vzteky. Vinu na energetické úrovni vnímám jako černou díru. Vysává energii a čím více se zaměřujeme jejím směrem, tzn. že dáváme pozornost tématům nebo lidem, se kterými je spjata, odevzdáváte svou moc a sílu těm lidem a vině, o které ani netušíte. A pak můžete pracovat na sobě, jak chcete, můžete hledat a nacházet svou sílu, ale pokud nejdříve nenajdete, kde sídlí vaše vina, budou ty věci jen dočasné a brzy spláchnuté do černé díry. Tu černou díru můžete na fyzické úrovni něčím kompenzovat. Jsou to většinou extrémy nebo různé závislosti.

Nejprve je dobré se podívat, jaké situace nebo s jakými lidmi se vina probouzí. Kde je aktivní, jaké vzorce se k ní pojí. Zvědomit si ji. Někdy tento krok je dost těžký, protože se vina skrývá za mnoho vzorců, které vás od ní odvádějí. Když ale budete vytrvalí, ukáže se vám. A vám pak dojde, kam až sahaly její nitky, co všechno za vás v životě řešila a s čím vším je spojena. Je to propracovaný model, který přesně kopíruje nemoc rakovina.
Pokud si zvědomíte, kde se vás to týká, můžete s tím pak pracovat, měnit a přenastavovat a přetrhávat nitky. Oddělit vinu od výživy- naší pozornosti. Můžete si ji třeba vizualizovat a promluvit si s ní. Podívat se na ni, jak vypadá nebo kde je ve vašem těle ukryta. Cílem této práce není zvednout odpor proti ní, protože to je další pozornost, kterou ji živíme, cílem je pochopit a přijmout tuto část, uvědomit si co nám dala, o co nás obohatila a taky kde a čím ji živíme. Tím, že toto začneme dělat, černá díra se zmenší a začne mizet a z viny se stane semínko, které už víme, jak aktivovat i jak deaktivovat.
Jak pracujete s tímto pocitem vy? Máte zkušenosti? Budu ráda, když se podělíte.
Krásné dny, Kateřina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *