Články

Vnitřní posvátnost

Máme tendenci se stále od všeho oddělovat nebo hodnotit. Co nebo kdo je víc, než jsem já? Kdo je víc vědomější, posvátnější nebo kdo je dál, než jsem já. Pokud budeš stále někoho nebo něco vyvyšovat, sebe automaticky snižuješ a projevuješ sobě neúctu. Život zde není soutěž o to, kdo co dřív pochopí a začne to žít. Život je o tom pochopit a žít, že už všechno je, všechno máme a díky dalším krokům to můžeme integrovat a ukotvovat v naší realitě.

Každý jsme na JEDINEČNÉM, osobním, stupni vědomí, rozvzpomínání se, proto se můžeme vzájemně inspirovat a podporovat. Jednou můžu já vás, podruhé zase vy mě. Uvědomte si, že sami jste nositelem zdrojové energie, zdroje, a pokud je zdroj obsažen ve všem a ve všech, nelze se přeci oddělovat hodnocením, vyvýšením nebo snížením. To je pouze hra našeho Ega, aby se mohlo nějak identifikovat a díky němu se můžete poznat. Kdo opravdu jste, kým jste a co zde máte dělat. Přestaňte vzhlížet k různým modlám a svůj zrak namiřte zpět do sebe. Vždyť vy jste TÍM, KOHO VZÍVATE A UCTÍVATE! Vy jste to světlo, které vidíte u ostatních, a tak vás fascinuje…a chcete ho taky mít. Jenže vy ho máte taky, jen v jiné podobě. A asi ne v té, kterou si představujete za přijatelnou.

Posvátnost není nic víc, než úcta k sobě samému. Pokud pochopíš, že posvátnost je uvnitř tebe, můžeš ji žít v každém okamžiku. Už nebudeš čekat na někdy, až budeš tam nebo tam. Už pochopíš, že vše je teď, že vše se děje jen teď a tady. V každém z nás.

Děkuji, s láskou Kateřina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *