Obrazy

Vysokovibrační obrazy, jsou tvořené v napojení na pradávnou moudrost a energie, které chtějí být ukotveny v dnešní realitě. Jsou to průvodci, kteří zprostředkovávají svému majiteli průnik do jeho nitra a pomáhají přenastavit to, co už neslouží ke konstruktivním účelům a z těchto vzorců se staly destruktivní a dobrému nesloužící zvyky.

Hadí síla- volná, Vzpomínka na Egypt- prodaná, Merkaba- zatím není k dispozici.

Pracují v takových úrovních a hloubkách, že může docházet ve tvém životě k naprosté revoluci, ale na druhou stranu, jsou ti obrovskou oporou, když už nevíš, jak dál nebo na koho se obrátit. Pracují s propojením s Božskou esencí tvé duše. Kódy, které jsou zaznamenány v některých obrazech, pracují na rekalibraci jenohmotných a posléze i hmotných těl.

Většina obrazů mě doprovázela na mé životní cestě. Díky nim, jsem si témata, pro která byly vytvořeny, mohla na vlastní kůži projít a prožít. Proto vím, jak každý z nich pracuje. A že jsou velmi pečliví.

Jsou to podporovatelé, průvodci, ale i učitelé, kteří přinášejí do vašich duší přesně to, co je třeba.

” Jak psáno jest, tak dáno jest. Pro podporu tvou a zvýšení vibrací, je třeba učinit kroky, které tě povedou k Božské esenci ve tvém nitru.”

Harmonie, láska, soucit, důvěra, radost.

Auryn v rámu
34x 38cm
MÁ MAJITELE
AURYN ti dá velkou moc“, říká Caíron Átrejovi, „ale ty ji nesmíš nikdy použít. Neboť ani Dětská císařovna svou moc nikdy nevyužívá. AURYN tě bude chránit a vést, ale ty nesmíš nikdy zasáhnout, i kdybys viděl cokoliv, neboť tvůj vlastní názor od této chvíle nerozhoduje. Proto se musíš vydat na cestu beze zbraní. Musíš nechat věcem volný průběh. Všechno pro tebe musí být stejné, zlo i dobro, krása i ošklivost, hloupost i moudrost, jako je to stejné pro Dětskou císařovnu. Smíš jen hledat a ptát se, ale nesmíš soudit podle vlastního uvážení. Nikdy na to nezapomeň, Átreji!“
Tento obraz vypadá tak nevinně, ale skrývá se v něm obrovská síla a klid. Klid po kterém mnoho z nás touží. Klid, který nenalezneme venku.

Léčení ženské rodové linie
40x40cm
MÁ MAJITELE
Tento obraz vznikal pomalu, postupně, prostě žádný spěch. V den, kdy jsem ho svým vnitřním zrakem spatřila, musela jsem ho vytvořit, protože jsem věděla, že to bude velké téma nejen pro mě, ale i pro mnoho žen. Téma s kterým přišel se týká ženského rodu, jeho léčení, přijetí a láskyplnému pochopení. Je tu pro ženu, která vnímá rodovou zátěž a chce tuto linii nejen uzdravit, ale především už nežít přejaté vzorce, které již neslouží svému účelu. Pro ženu, která si je vědoma toho, že jen ona může tyto vzorce přestat žít. 
Velmi mi pomohl v mém osobním životě pochopit, udělat si nadhled a změnit úhel pohledu. 
Oko Boha Ra
rozměr 20 x 20 cm
MÁ MAJITELE
Malý obrázek se série Egyptského propojení.
Symbolika je celkem jasná. V oku je asterický safír, který ještě umocňuje propojení s vědomím a podporu vnitřního zraku.
☀️Obrať svůj zrak do slunce a nalezneš sám sebe.☀️
Vrstvy
Rozměr 30 x 40cm
MÁ MAJITELE
Při sebe průzkumu člověk otevírá různé vrstvy. A čím jde hlouběji do sebe, jsou to vrstvy velmi silné někdy dosti temné. Po této zkušenosti, kdy jsem si plně zakusila, kdo je má temnota, můžu říci, že je to zas a jenom zranění, které potřebuje pozornost. NAŠI VLASTNÍ pozornost! Ne někoho zvenčí! Na to pozor! Já jsem v tomto klamu žila velmi dlouho, řekla bych, že jsem zamrzla na přelomu adolescence a nyní, když vidím své vzorce, je mi to úplně jasné.
Tento obraz vám pomůže odkrývat vrstvy, ukazovat vzorce, které jsou vpité do největších hloubek a ovlivňují váš život, aniž byste si to uvědomovali. Pomůže vám nabyté zkušenosti ukotvit a aplikovat do NOVÉHO života.
Anch, klíč k srdci
Akryl 25x 30cm
MÁ MAJITELE
Tento symbol jistě znáte ve spojení s Egyptem, faraony a léčením. Při rozpomínání na Egyptskou minulost, jsem vnímala anch, jako usměrňovač toku energie a odemykání kódů a vrstev, které byly třeba uzdravit. Na tomto obraze je ještě doplněn o kódy, které spolu s energií, s kterou byl obraz tvořen, posilují jeho účinnost a vliv na majitele. Přenastavují a rekalibrují vrstvy a vzorce, které jsou třeba pozměnit, aby mohlo být srdce plně otevřeno. Energie jsou uzpůsobeny tak, že jdou do příčin problémů a působí nejen na bytost teď, ale léčí po celé časoprostorové ose i rodinné linie. 
Obraz je vhodný pro terapeuty, pro podporu a hlubší otevření srdce klienta. Zde bych doporučila použití auraspreje, který je provázán s obrazem a je k obrazu zdarma.
Pojď do hlubin srdce svého, kde mnoho je nepoznaného, ale přitom tak známého. Rozpomeň se, kolik lásky cítit dokážeš a kolik citu šířit dokážeš. Otevři srdce své a nech se vést, proměna jenž čeká tě, je odměnou pro tebe. Mnoho životů čekal jsi, až přijde tento čas, nyní otevři své srdce a vnes do svého života jas.
Obraz z vesmíru- nedostupný

Děkuji.

Srdečně, Kateřina.